YOMEDIA

Khối lượng muối là bao nhiêu gam?

bởi Lan Ha 15/10/2018

Cho 0,7 mol hỗn hợp T gồm 2 peptit mạch hở là X (x mol) và Y (y mol), đều tạo bởi glyxin và alanin. Đun nóng 0,7 mol T trog lượng dư dd NaOH thì có 3,8 mol NaOH pư và thu dk dd chứa m gam muối. Mặt khác, nếu đốt cháy htoàn x mol X hoặc x mol Y thì đều thu dk cùng số mol CO2. Biết tổng số ngtử O trog 2 ptử X và Y là 13, trog X và Y đều có số lkết peptit k nhỏ hơn 4. Gtrị của m?

Các mem giải nhanh hộ em cái!!!

ADSENSE

Câu trả lời (2)

 • Số N trung bình = 3,8/0,7 = 5,4 → Số CONH trung bình = 4,4
  → X có 4 liên kết peptit → X có 6 oxi → Y có 7 oxi → Y có 5 liên kết peptit.
  Vậy X + 5NaOH → Muối + H2O

  Và Y + 6NaOH → Muối + H2O
  → nX = 0,4 và nY = 0,3
  Đặt a, b là số Gly có trong X và Y → Trong X còn 5 – a Ala và trong Y còn 6 – b Ala
  Khi đó: nCO2 = 0,4.2a.3(5 – a) = 0,3.2b.3(6 – b) → 4a(5 – a) = 3b(6 – b)
  → a = 3 và b = 2 là các nghiệm nguyên.
  Vậy X là (Gly)3(Ala)2 và Y là (Gly)2(Ala)4 
  → m muối = mX + mY + mNaOH – mH2O = 396,6 gam

   
  bởi Nguyễn Huỳnh 15/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA