Bài tập về PEPTIT

bởi Chelsea Chelsea 30/09/2017

Hỗn hợp X gồm 0,1 mol một α-amino axit no, mạch hở A chứa 1 nhóm –NH2, 1 nhóm –COOH và 0,025 mol pentapeptit mạch hở cấu tạo từ A. Đốt cháy hỗn hợp X cần a mol O2, sản phẩm cháy hấp thụ hết vào 1 lít dung dịch NaOH 1,2M thu được dung dịch Y. Rót từ từ dung dịch chứa 0,8a mol HCl vào dung dịch Y thu được 14,448 lít CO2 (đktc). Đốt 0,01a mol đipeptit mạch hở cấu tạo từ A cần V lít O2 (đktc). Giá trị của V là

            A. 2,2491.                   B. 2,5760.                   C. 2,7783.                   D. 2,3520.

Câu trả lời (1)

 • Quy đổi hỗn hợp X thành:

  C2H3ON: 0,1 + 0,025. 5 = 0,225 (mol)

  CH2: x (mol)

  H2O: 0,1 + 0,025 = 0,125 (mol)

  Ta có số mol Oxi là: a = 2,25 . 0,225 + 0,1x (1)

  Số mol CO2 là: x + 0,45

  Khi rót từ từ HCl vào Y thu được dung dịch chứa các ion với số mol như sau:

  Na+ (1,2 mol) ; Cl- (0,8a mol); HCO3- ( x + 0,45 - 0,645 = x - 0,195 mol)

  Bảo toàn điện tích âm bằng điện tích dương được:

  0,8a + x - 0,195 = 1,2 (2)

  Giải hệ pt (1) và (2) giải ra a = 1,18125 và x = 0,45

  NH2RCOOH → Gly      +     CH2

                        0,225 →     0,45

  Vậy k = 2

  Xác định được amino axit là: C4H9NO2

  → Đipeptit tạo ra từ amino axit trên là C8H16N2O3

  Số mol Oxi = 1,18125 → Số mol peptit = 0,0118125 (mol)

  C8H16N2O3 + 10,5 O2 → 8CO2 + 8 H2O + N2

  Số mol Oxi = 0,12403125

  V = 2,7783 lít

   

  bởi Nguyễn Thị Trang 30/09/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Các câu hỏi có liên quan

Được đề xuất cho bạn