Đỗ Ngọc Thanh Tùng's Profile

Đỗ Ngọc Thanh Tùng

Đỗ Ngọc Thanh Tùng

17/05/2000

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

 • Đỗ Ngọc Thanh Tùng đã đặt câu hỏi: bài tập peptit Cách đây 10 tháng

  X và Y đều là peptit mạch hỡ. Thủy Phân hoàn toàn X cũng như Y đều thu được Gly và Val. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp E chứa X và Y cần dùng 22,176 lít O(đktc). Sản phẩm thu dc gồm CO2 , H2O và N2 . Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng dd Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng m gam, khí thoát ra khỏi bình có thể tích 2,464 lít (đktc). Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp E thu được a mol Gly và b mol Val . Tỉ lệ a:b ?

  A.1:1

  B.1:2

  C.2:1

  D.2:3

 • Đỗ Ngọc Thanh Tùng đã đặt câu hỏi: bài tập peptit Cách đây 10 tháng

  X và Y đều là peptit mạch hỡ. Thủy Phân hoàn toàn X cũng như Y đều thu được Gly và Val. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp E chứa X và Y cần dùng 22,176 lít O(đktc). Sản phẩm thu dc gồm CO2 , H2O và N2 . Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng dd Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng m gam, khí thoát ra khỏi bình có thể tích 2,464 lít (đktc). Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp E thu được a mol Gly và b mol Val . Tỉ lệ a:b ?

  A.1:1

  B.1:2

  C.2:1

  D.2:3