ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính % khối lượng của Y có trong X ?

thủy phân hoàn toàn 25,38 gam hỗn hợp X gồm hai peptit Y  Z (MY  Glu thu được các aminoaxit với tỷ lệ mol tương ứng là: 3,5 : 3 : 1,5 : 2. Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng X trên cần vừa đủ 1,1925 mol O2. Biết tổng số nguyên tử N có trong X là 14 nguyên tử, lượng glu tạo ra từ Y và Z là như nhau và số mắt xích Gly, Alatrong Y bằng nhau. % khối lượng của Y có trong X là?

A.47,26%

B.52,18%

C.59,34%

D. 56,32%

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1