ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 95 SGK Hóa học 12

Giải bài 1 tr 95 sách GK Hóa lớp 12

Ăn mòn kim loại là gì? Có mấy dạng ăn mòn kim loại? Dạng nào xảy ra phổ biến hơn?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

Khái niệm: Ăn mòn kim loại là sự phá huỷ kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của các chất trong môi trường

Phân loại: Có 2 loại ăn mòn kim loại sau

Ăn mòn hoá học là quá trình oxi hoá - khử, trong đó các electron của kim loại được chuyển trực tiếp các chất trong môi trường.

Ăn mòn điện hoá học là quá trình oxi hoá - khử, trong đó kim loại bị ăn mòn do tác dụng của dung dịch chất điện li và tạo nên dòng electron chuyển dời từ cực âm đến cực dương.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 95 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Khanh Đơn

  (a) Nhúng thanh đồng nguyên chất vào dung dịch FeCl3.

  (b) Cắt miếng sắt tây (sắt tráng thiếc), để trong không khí ẩm.

  (c) Nhúng thanh kẽm vào dung dịch H2SO4 loãng có nhỏ vài giọt dung dịch CuSO4.

  (d) Quấn sợi dây đồng vào đinh sắt rồi nhúng vào cốc nước muối.

  Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm chỉ xảy ra ăn mòn hóa học là

  A. 2.                                       B. 3.                                 C. 4.                                   D. 1.

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 •  
   
  Lê Nhi

  A. Nhúng thanh Zn vào dung dịch CuSO4

  B. Nhúng thanh Fe vào dung dịch hỗn hợp CuSO4 và H2SO4 loãng

  C. Nhúng thanh Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3

  D. Nhúng thanh Cu vào dung dịch AgNO3

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1