Bài tập 5 trang 115 SGK Hóa học 11

Giải bài 5 tr 115 sách GK Hóa lớp 11

Hãy giải thích:

a) Tại sao không được để các bình chứa xăng, dầu (gồm các ankan) gần lửa, trong khi đó người ta có thể nấu chảy nhựa đường để làm giao thông.

b) Không dùng nước để dập các đám cháy xăng, dầu mà phải dùng cát hoặc bình chứa khí cacbonic.

Gợi ý trả lời bài 5

Câu a:

 • Xăng dầu gồm các ankan có mạch ngắn, dễ bay hơi, dễ bắt lửa.
 • Nhựa đường gồm các ankan có mạch cacbon rất lớn, khó bay hơi, kém bắt lửa.

⇒ Nên để phòng tránh cháy nổ, không được để các bình chứa xăng dầu gần lửa.

Câu b:

Vì nước không hòa tan xăng, dầu, hơn nữa xăng dầu nhẹ hơn nước nên nổi trên mặt nước và loang rộng nhanh trên bề mặt nước làm cho đám cháy lớn và rộng hơn.

Mục đích của việc dùng cát và bình chứa cacbonic là ngăn không cho xăng dầu tiếp xúc với oxi không khí. Khí cacbonic là khí không duy trì sự cháy nên đám cháy sẽ nhanh được dập tắt.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 115 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • An Nhiên

  khi đốt cháy hoàn toàn 3,60 gam ankan X thu được 5,6 lít khí CO2 (điều kiện tiêu chuẩn) . tìm công thức phân tử của X .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  Khi clo hóa 1 ankan X chỉ thu được 1 dẫn xuất monoclo duy nhất có tỉ khối hơi vs hidro là 53,25. Tìm CTPT của ankan X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Nguyên

  1 hỗn hợp không khí A gồm có 0.8 mol oxi, 0.2mol cacbon điôxít va 2 mol meetan . Tính khối lượng hỗn hợp và phần trăm thể tích các khí trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thùy trang

  Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít (đktc) một ankan A, sau phản ứng thu được 20,4 gam hỗn hợp sản phẩm khí và hơi.

  a. Xác định công thức phân tử của A.

  b. Hỗn hợp khí Z gồm ankan A và một hiđrocacbon B. Lấy 2,24 lít hỗn hợp Z rồi dẫn từ từ cho đến hết vào một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thấy xuất hiện m gam kết tủa. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp Z thì thu được 5,824 lít khí CO2. Các thể tích khí đều đo ở đktc. Tính m.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu phương

  Đánh dấu Đ (đúng) hoặc S (sai) vào các ô trống cạnh các câu sau đây:

  a) Ankan là hidrocacbon no, mạch hở.

  b) Ankan có thể bị tách hidro thành anken.

  c) Nung nóng ankan thu được hỗn hợp các ankan có phân tử khối nhỏ hơn.

  d) Phản ứng của clo với ankan tạo thành ankyl clorua thuộc loại phản ứng thế.

  e) Ankan có nhiều trong dầu mỏ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Truc

  Khi cho pentan tác dụng với brom theo tỉ lệ 1:1, sản phẩm chính thu được là:

  A. 2- brompentan

  B. 1-brompentan

  C. 1,3 – đibrompentan

  D. 2,3 – đibrompentan

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  Khi 1,00 g metan cháy tỏa ra 55,6 kJ. Cần đốt bao nhêu lít khí metan (đktc) để lượng nhiệt sinh ra đủ đun 1,00 lít nước (D = 1,00 g/cm3) từ 25,00C lên 100,0oC. Biết rằng muốn nâng 1,00g nước lên 1,0oC cần tiêu tốn 4,18J và giả sử nhiệt sinh ra chỉ dùng để làm tăng nhiệt độ của nước,

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Tiểu Ly

  Bài 1:

  Ankan Y mạch không nhánh có công thức đơn giản nhất là C2H5

  a)      Tìm công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên chất Y

  b)      Viết phương trình hóa học phản ứng của Y với clo khi chiếu sáng, chỉ rõ sản phẩm chính của phản ứng.

  Bài 2:

  Đốt cháy hoàn toàn 3,36,lít hỗ hợp khí A gồm metan và etan thu được 4,48 lít khí cacbonic. Các thể khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Tính thành phần phần trăm về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp A.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn