YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 142 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 142 SGK Hóa học 11 nâng cao

Những công thức cấu tạo nào sau đây biểu diễn cùng một chất? Vì sao? Hãy chọn tên chúng và chỉ rõ bậc của từng nguyên tử C.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

a), b) cùng một chất là : 2,4 – đimetyl pentan

Phân tử có 4 bậc I, 1C bậc II, 2C bậc III.

c), g) cùng một chất là: 2, 3 – đimetyl pentan

Phân tử có 4C bậc I, 1C bậc II; 2C bậc III

d), e) cùng chất là: 2, 4, 4 – trimetyl hexan

Phân tử có 5C bậc I, 2C bậc II, 1C bậc III, 1C bậc IV

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 142 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON