Bài tập 6 trang 115 SGK Hóa học 11

Giải bài 6 tr 115 sách GK Hóa lớp 11

Công thức cấu tạo:

ứng với tên gọi nào sau đây?

A. Neopentan

B. 2-metylpentan

C. Isobutan

D. 1,1-đimetylbutan

Gợi ý trả lời bài 6

Công thức cấu tạo:

có nhóm CH3- (metyl) ở vị trí số 2

Mạch chính gồm 5 cacbon → Pent

⇒ ứng với tên gọi 2-metylpentan

⇒ Chọn B.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 6 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 115 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • thùy trang

  Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít (đktc) một ankan A, sau phản ứng thu được 20,4 gam hỗn hợp sản phẩm khí và hơi.

  a. Xác định công thức phân tử của A.

  b. Hỗn hợp khí Z gồm ankan A và một hiđrocacbon B. Lấy 2,24 lít hỗn hợp Z rồi dẫn từ từ cho đến hết vào một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thấy xuất hiện m gam kết tủa. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp Z thì thu được 5,824 lít khí CO2. Các thể tích khí đều đo ở đktc. Tính m.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu phương

  Đánh dấu Đ (đúng) hoặc S (sai) vào các ô trống cạnh các câu sau đây:

  a) Ankan là hidrocacbon no, mạch hở.

  b) Ankan có thể bị tách hidro thành anken.

  c) Nung nóng ankan thu được hỗn hợp các ankan có phân tử khối nhỏ hơn.

  d) Phản ứng của clo với ankan tạo thành ankyl clorua thuộc loại phản ứng thế.

  e) Ankan có nhiều trong dầu mỏ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Truc

  Khi cho pentan tác dụng với brom theo tỉ lệ 1:1, sản phẩm chính thu được là:

  A. 2- brompentan

  B. 1-brompentan

  C. 1,3 – đibrompentan

  D. 2,3 – đibrompentan

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  Khi 1,00 g metan cháy tỏa ra 55,6 kJ. Cần đốt bao nhêu lít khí metan (đktc) để lượng nhiệt sinh ra đủ đun 1,00 lít nước (D = 1,00 g/cm3) từ 25,00C lên 100,0oC. Biết rằng muốn nâng 1,00g nước lên 1,0oC cần tiêu tốn 4,18J và giả sử nhiệt sinh ra chỉ dùng để làm tăng nhiệt độ của nước,

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Tiểu Ly

  Bài 1:

  Ankan Y mạch không nhánh có công thức đơn giản nhất là C2H5

  a)      Tìm công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên chất Y

  b)      Viết phương trình hóa học phản ứng của Y với clo khi chiếu sáng, chỉ rõ sản phẩm chính của phản ứng.

  Bài 2:

  Đốt cháy hoàn toàn 3,36,lít hỗ hợp khí A gồm metan và etan thu được 4,48 lít khí cacbonic. Các thể khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Tính thành phần phần trăm về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp A.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu phương

  cho hỗn hợp gồm ankan A và O2​ (trong đó A chiếm mười phần trăm về thể tích ) vào bình kín thi suất trong bình là 2atm. Đốt cháy hỗn hợp khí sau phản ứng ngưng tụ hơi nước rồi đưa bình về nhiệt độ ban đầu thì áp suất còn lại là 1.4 atm. Xác định công thức phân tử của A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Cho ankan A và O2 (trong đó A chiếm 1/10 thể tích)vào bình kín thì áp suất trong bình là 2atm. Đốt hh khì, spu ngưng tụ hơi nc rồi đưa bình về nhiệt độ đầu thì áp suất còn là 1,4 atm.Xđ CTPT

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn