YOMEDIA

Bài tập 4 trang 115 SGK Hóa học 11

Giải bài 4 tr 115 sách GK Hóa lớp 11

Các hidrocacbon no được dùng làm nhiên liệu do nguyên nhân nào sau đây?

A. Hiđrocacbon no có phản ứng thế.

B. Hiđrocacbon no có nhiều trong tự nhiên.

C. Hiđrocacbon no là chất nhẹ hơn nước.

D. Hiđrocacbon no cháy tỏa nhiều nhiệt và có nhiều trong tự nhiên.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Các hidrocacbon no được dùng làm nhiên liệu do hiđrocacbon no cháy tỏa nhiều nhiệt và có nhiều trong tự nhiên.

⇒ Chọn D.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 115 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
  • Kim Ngân

    Ankan Y có tỉ khối đới với hidro bằng 22. CTPT của Y là?

    Theo dõi (0) 0 Trả lời
  • Kim Ngân

    Ankan Y có tỉ khối đới với hidro bằng 22. CTPT của Y là?

    Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

YOMEDIA