YOMEDIA
NONE

Bài tập 25.16 trang 39 SBT Hóa học 11

Bài tập 25.16 trang 39 SBT Hóa học 11

Đốt cháy hoàn toàn 2,86 g hỗn hợp gồm hexan và octan người ta thu được 4,48 lít CO2 (đktc).

Xác định phần trăm về khối lượng của từng chất trong hỗn hợp ankan mang đốt.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 25.16

Đặt lượng C6H14 là X mol, lượng C8H18 là y mol:

86x + 114y = 2,86 (1)

2C6H14 + 19O2 → 12CO2 + 14H2O

x mol                  6x mol

2C8H18 + 25O2 → 16CO2 + 18H2O

y mol                  8y mol

Số mol CO2: 6x + 8y = 0,2. (2)

Giải hệ phương trình (1) và (2), ta được x = 0,02; y = 0,01.

% về khối lương của C6H14:   \(\frac{{0,02.86}}{{2,86}}.100\%  = 60,1\% \)

% về khối lượng của C8H18: 100% - 60,1% = 39,9%.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.16 trang 39 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF