YOMEDIA
NONE

Bài tập 25.14 trang 39 SBT Hóa học 11

Bài tập 25.14 trang 39 SBT Hóa học 11

Để đốt cháy hoàn toàn 1,45 g một ankan phải dùng vừa hết 3,64 lít O2 (lấy ở đktc).

1. Xác định công thức phân tử của ankan đó.

2. Viết công thức cấu tạo các đổng phân ứng với công thức phân tử đó. Ghi tên tương ứng.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 25.14

1. \({C_n}{H_{2n + 2}} + \frac{{3n + 1}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + (n + 1){H_2}O\)

Theo phương trình: Cứ (14n + 2) gam ankan tác dụng với \(\frac{{3n + 1}}{2}\) mol O2

Theo đẩu bài: Cứ 1,45 gam ankan tác dụng với \(\frac{{3,64}}{{22,4}}\) mol O2

\(\frac{{14n + 2}}{{1,45}} = \frac{{3n + 1}}{{3,{{25.10}^{ - 1}}}} \to n = 4\)

2. CTCT:

CH3-CH2-CH2-CH3 (butan)

CH3-CH(CH3)-CH3 isobutan (2-metylpropan)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.14 trang 39 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON