YOMEDIA
NONE

Bài tập 25.15 trang 39 SBT Hóa học 11

Bài tập 25.15 trang 39 SBT Hóa học 11

Khi đốt cháy hoàn toàn 1,8 g một ankan, người ta thấy trong sản phẩm tạo thành khối lượng CO2 nhiều hơn khối lượng H2O là 2,8 g.

1. Xác định công thức phân tử của ankan mang đốt.

2. Viết công thức cấu tạo và tên tất cả các đồng phân ứng với công thức phân tử đó.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 25.15

1. \({C_n}{H_{2n + 2}} + \frac{{3n + 1}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + (n + 1){H_2}O\)

Khi đốt (14n + 2) g ankan thì khối lượng CO2 thu được nhiều hơn khối lượng H2O là 44n - 18(n + 1) = (26n - 18) g.

\(\frac{{14n + 2}}{{1,8}} = \frac{{26n - 18}}{{2,8}} \to n = 5\)

CTPT: C5H12

2. CTCT:

CH3 - CH2 - CH2 - CH- CH3 (pentan)

CH3-CH(CH3)-CH2-CH3: 2-metylbutan (isopentan)

CH3-C(CH3)2-CH: 2,2-đimetylpropan (neopentan)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.15 trang 39 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF