YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 139 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 139 SGK Hóa học 11 nâng cao

Hãy viết công thức cấu tạo và gọi tên theo IUPAC các ankan có công thức phân tử sau:

a) C4H10

b) C5H12

c) C6H14

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Câu a:

CH3-CH2-CH2-CH3: butan

CH3-CH(CH3)-CH3: metyl propan

Câu b:

CH3-CH2-CH2-CH2-CH3: pentan

CH3-CH(CH3)-CH2-CH3: 2-metyl butan

CH3-C(CH3)2-CH3: 2,2- đimetyl propan

Câu c:

CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3: hexan

CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-CH3: 2-metyl pentan

CH3-CH2-CH(CH3)-CH2-CH3: 2-metyl pentan

CH3-CH(CH3)-CH(CH3)-CH3: 2,3- đimetyl butan

CH3-C(CH3)2-CH2-CH3: 2,2- đimetyl butan

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 139 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON