ADMICRO
VIDEO

Bài tập 4 trang 147 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 147 SGK Hóa học 11 nâng cao

Đốt cháy hoàn toàn một mẫu hiđrocacbon người ta lấy thể tích hơi nước sinh ra gấp 1,2 lần thể tích khí cacbonic (đo trong cùng điều kiện). biết rằng hiđrocacbon đó chỉ tạo thành 1 dẫn xuất monoclo duy nhất. Hãy xác định công thức cấu tạo của nó.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Hiđrocacbon cháy cho nH2O = 1,2nCO2 ⇒ nH2O > nCO2 ⇒ Hiđrocacbon đó là ankan. Đặt công thức tổng quát là CnH2n+2

CnH2n+2  + (3n+1):2 O2 → nCO2 + (n +1) H2O

Ta có nH2O = 1,2 nCO2 ⇒ (n + 1) = 1,2n ⇒ n = 5

Do hiđrocacbon đó chỉ tạo thành 1 dẫn xuất monoclo duy nhất nên công thức phân tử C5H12

Công thức cấu tạo của hiđrocacbon: CH3-C-(CH3)3

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 147 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF