YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 139 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 139 SGK Hóa học 11 nâng cao

Ứng với propan có hai nhóm ankyl là propyl và isopropyl. Hãy viết công thức cấu tạo của chúng và cho biết bậc nguyên tử cacbon mang hóa trị tự do.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

CH3 - CH2 - CH- : propyl

CH3 - CH(CH3) - : 2 - metyl propan (isopropyl)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 139 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • nguyen thi yen

  Đốt cháy hòa toàn một hiđrocacbon A. Sản phẩm cháy được dẫn qua bình (1) đựng dd H2SO4 đặc dư, sau đó qua  bình (2) đựng dd NaOH dư. Sau thí nghiệm khối lượng bình (1) tăng 9 gam, khối lượng bình(2) tăng 17,6 gam. Xác định công thức phân tử của A   

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • nguyen thi yen

  Một ankan X tác dụng vừa đủ với Cl2 (as) theo tỉ lệ 1:1, chỉ thu được một sản phẩm thế duy nhất có khối lượng là 10,65 gam. Để trung hòa hết khí HCl sinh ra cần vừa đủ 100 ml dd NaOH 1M. Xác định công thức cấu tạo của X.  

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Huỳnh Tuyết

   X, Y, Z là 3 ankan kế tiếp nhau có tổng khối lượng phân tử là 174 đvC. Tìm công thức phân tử và gọi tên

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Spider man

  Hỗn hợp X gồm ( H2 , CH4 ) có thể tích 11,2 lít ở đktc . Tỉ khối của X so với Oxi là 0,325 .Trộn 11,2 lít hỗn hợp X với 28,8 gam khí Oxi , sau đó đem đốt cháy phản ứng , xong làm lạnh để ngưng tụ hơi nước thu được hỗn hợp Y

  a) tính thành phần % về thể tích các khí trong X ?

  b) tính thành phần % về thể tích và khối lượng các khí trong Y

  c) tính tỉ khối của Y so với không khí

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hiền

  Đốt cháy hết 11.2l hỗn hợp CH4( metan) và Hidro (đkc) thu được 16.2g H2O. Tính

  a) % thể tích mỗi khí trong hỗn hợp

  b) thể tích CO2 sinh ra đkc

  Giúp e vs ạ mai e kiểm tra

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đan Nguyên

  cho metan tác dụng với clo (as) thu được khí HCl và 10,225 gam hỗn hợp dẫn xuất clo. Hấp thụ khí HCl sau đó trung hòa bằng dung dịch NaOH 1M cần 250ml dd. hãy xác định khối lượng metan ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON