YOMEDIA
UREKA

Bài tập 25.13 trang 39 SBT Hóa học 11

Bài tập 25.13 trang 39 SBT Hóa học 11

Chất A là một ankan thể khí. Để đốt cháy hoàn toàn 1,2 lít A cần dùng vừa hết 6,0 lít oxi lấy ở cùng điểu kiện.

1. Xác định công thức phân tử chất A.

2. Cho chất A tác dụng với khí clo ở 25oC và có ánh sáng. Hỏi có thể thu được mấy dẫn xuất monoclo của A ? Cho biết tên của mỗi dẫn xuất đó. Dẫn xuất nào thu được nhiểu hơn ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 25.13

1. \({C_n}{H_{2n + 2}} + \frac{{3n + 1}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + (n + 1){H_2}O\)

Đối với các chất khí, tương quan về số mol trùng với tương quan vể thể tích. Vì thế từ phương trình hoá học ở trên, ta có :

Cứ 1 lít ankan tác dụng với \(\frac{{3n + 1}}{2}\) lít O2

Cứ 1,2 lít ankan tác dụng với 6,0 lít O2.

\(\frac{{3n + 1}}{2} = \frac{6}{{1,2}} = 5\)

⇒ n = 3 ; CTPT chất A là C3H8.

2. 

CH3-CH2-CH3 + Cl2 → CH3-CH2-CH2-Cl + HCl

                               1-clopropan (43%)

CH3-CH2-CH3 + Cl2 → CH3-CHCl-CH3 + HCl

                                2-clopropan (57%)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.13 trang 39 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON