YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 25.11 trang 39 SBT Hóa học 11

Bài tập 25.11 trang 39 SBT Hóa học 11

Gọi tên IUPAC của các ankan có công thức sau đây:

1. (CH3)2CH−CH2−C(CH3)3 (tên thông dụng là isooctan)

2. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 25.11

1. (CH3)2CH−CH2−C(CH3)3: 2,2,4-trimetylpentan

2. CH3−CH2−CH(CH3)−CH(CH3)−[CH2]4−CH(CH3)2: 3,4,9-trimetylđecan

 

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.11 trang 39 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON