YOMEDIA
NONE

Bài tập 25.6 trang 38 SBT Hóa học 11

Bài tập 25.6 trang 38 SBT Hóa học 11

Tổng số liên kết cộng hoá trị trong một phân tử C3H8 là bao nhiêu ?

A. 11

B. 10

C. 3

D. 8

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 25.6

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.6 trang 38 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON