YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 147 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 147 SGK Hóa học 11 nâng cao

Hãy viết công thức phối cảnh các chất mà mô hình của chúng có ở hình 5.4.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Công thức phối cảnh của CH3Cl; CH2Cl2; CHCl3; CCl4

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 147 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON