YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 25.17 trang 40 SBT Hóa học 11

Bài tập 25.17 trang 40 SBT Hóa học 11

Một loại xăng là hỗn hợp của các ankan có công thức phân tử là C7H16 và C8H18. Để đốt cháy hoàn toàn 6,95 g xăng đó phải dùng vừa hết 17,08 lít O2 (lấy ở đktc).

Xác định phần trăm về khối lượng của từng chất trong loại xăng đó.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 25.17

Đặt lượng C7H16 là x mol, lượng C8H18 là y mol.

100x + 114y = 6,95 (1)

C7H16       +       11O      →       7CO      +       8H2O

x mol              11x mol

2C8H18       +       25O2       →       16CO2       +       18H2O

y mol              12,5 y mol

11x + 12,5y = 0,7625 (2)

Từ (1) và (2), tìm được x = 0,0125; y = 0,05.

% về khối lượng của C7H16: \(\frac{{0,0125.100}}{{6,95}}.100\%  = 18\% \)

% về khối lượng của C8H18: 100% - 18% = 82,0%.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.17 trang 40 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF