YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 75 SGK Hóa học 11

Giải bài 4 tr 75 sách GK Hóa lớp 11

a) Khi đun nóng dung dịch canxi hidrocacbonat thì có kết tủa xuất hiện. Tổng các hệ số tỉ lượng trong phương trình hóa học của phản ứng là:

A. 4                         

B. 5                                      

C. 6                                  

D. 7

b) Khi cho dư khí CO2 vào dung dịch chứa kết tủa caxi cacbonat, thì kết tủa sẽ tan. Tổng các hệ số tỉ lượng trong phương trình hóa học của phản ứng là:

A. 4                         

B. 5                                      

C. 6                                 

D. 7

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Câu a: 

Ca (HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O

 ⇒ Chọn A

Câu b:

CaCO3 + CO2 + H2O → Ca (HCO3)2

 ⇒ Chọn A

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 75 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON