YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 75 SGK Hóa học 11

Giải bài 5 tr 75 sách GK Hóa lớp 11

Cho 224,0 ml CO2 (dktc) hấp thụ hết trong 100,0ml dung dịch kali hidroxit 0,200 M. Tính khối lượng của những chất có trong dung dịch tạo thành?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

nCO2 = 0,224 : 22,4  = 0,0100 (mol)

nKOH = 1,00 x 0,200 = 0,0200 (mol)

2 KOH + CO2 → K2CO3 + H2O

\(\frac{{{n_{KOH}}}}{{{n_{C{O_2}}}}} = \frac{{0,02}}{{0,01}} = 2\)

Trong dung dịch sau phản ứng chỉ có K2CO3

 = 0,01. 138 = 1,38 (gam)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 75 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON