YOMEDIA

Bài tập 5 trang 75 SGK Hóa học 11

Giải bài 5 tr 75 sách GK Hóa lớp 11

Cho 224,0 ml CO2 (dktc) hấp thụ hết trong 100,0ml dung dịch kali hidroxit 0,200 M. Tính khối lượng của những chất có trong dung dịch tạo thành?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

nCO2 = 0,224 : 22,4  = 0,0100 (mol)

nKOH = 1,00 x 0,200 = 0,0200 (mol)

2 KOH + CO2 → K2CO3 + H2O

\(\frac{{{n_{KOH}}}}{{{n_{C{O_2}}}}} = \frac{{0,02}}{{0,01}} = 2\)

Trong dung dịch sau phản ứng chỉ có K2CO3

 = 0,01. 138 = 1,38 (gam)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 75 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Hoa Hong

  bài 1 : Cho 4,48 lít hỗn hợp gồm CO, CO2 vào trong 200ml dung dịch ba(oh)2 0.5M . ta thu được 9.85g kết tủa . xác định % thể tích của CO trong hỗn hợp
  bài 2 : Cho 6,72 lít CO qua 16g CuO nung nóng sau phản ứng ta thu được 14,4 gam chất rắn , xắc định khối lượng CuO chưa phản ứng . tính hiệu suất của phản ứng
  bài 3 : cho 8.96l CO qua 23.2g Fe3O4 . nung nóng ta thu được m(g) chắt rắn , và V(l) khí X . cho khí X qua dung dịch Ba(OH)2 dư ta thu được 19.7(g) kết tủa . tìm m và hiệu suất của phản ứng (giả sử Fe3O4 chỉ tạo ra Fe)
  giúp t nha!
  à , Merry Christmas nhe :))

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Chai Chai

  1. Khi cho luồng khí CO ( có dư ) đi qua ống nhiệm chứa Al2O3 ,Fe2O3 , MgO , CuO nung đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn . Chất rắn còn lại trong ống nghiệm gồm :

  A. Al2O3 , Fe2O3 , Mg , Cu

  B. Al , Fe , Mg , Cu

  C. Al2O3 , Fe , MgO , Cu

  D. Al2O3 , Fe , Mg , Cu

  2. Cho 5,6 g Si vào dd NaOH đặc , đun nóng được V ( l ) H2 . Tính V= ?

  A. 11,2 B. 4,48 C. 8,96 D. 6,72

  3. Cho đ Ba ( OH)2 dư vào 500 ml hỗn hợp gồm NaHCO3 1M và Na2CO3 0,5M . khối lượng kết tủa tạo ra là ?

  A. 147,75 B. 146,25 C . 145,75 D. 154,75

  4. 1 (l ) dd NaHCO3 0,1M tác dụng với dd Ca( OH ) 2 dư . tính khối lượng kết tủa thu được

  A. 5 B. 10 C. 15 D. 20

  5. Hấp thụ hết V ( l ) Co2 vào 0,3 mol Ba( OH )2 thu được 19,7 gam kết tủa . Tính V

  A. 0,672 hay 0,224 B. 0,224 C. 0, 224 hay 0,448 D. 0,224 hay 1,12

  6. Thổi V lít đktc CO2 vào 0,1 mol Ca ( OH )2 , thu được 6 g kết tủa . Lọc bỏ kết tủa lấy dd đun nóng lại có kết tủa nữa . Giá trị V là

  A. 3,16 B. 1,344 C. 1,344 hoặc 3,136 D. 3,36 hoặc 1,12

  7. DD X chứa hỗn hợp Na2CO3 1,5M và KHCO3 1M . Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 200ml dd HCl 1M vào 100ml dd X , sinh ra V lít khí đktc . Giá trị của V

  A. 4,48 B. 3,36 C. 2,24 D, 1,12

  8. DD X chứa hỗn hợp gồm Na2CO3 1,5M , KHCO3 1M . Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 200ml dd gồm H2SO4 0,3M và HCl 0,4M vào 100ml dd X , sinh ra V lít khí đktc . Giá trị của V

  A. 2,24 B. 4,48 C. 1,12 D. 3,36

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hiền

  cho 8,96 lít CO2 dktc phản ứng hết với dung dịch A gồm 0,2 mol BA(OH)2 và 0,3 mol KOH. tính KHỐI lượng muối tan tạo ra:

  A 25,2 B 30,4 C 23,8

  GIẢI GIÚP MK VỚI KHÓ QUÁ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  Khi cho 2V ml CO2 (đktc) vào 150 ml dung dịch Ba(OH)2 0,25M thu được 7x gam kết tủa. Nếu cho 3V ml CO2 (đktc) vào 150 ml dung dịch Ba(OH)2 0,25M thì thu được 3x gam kết tủa. Tính V?

  có người hỏi mk nên mk tự trả lời luôn ai thấy sai thì góp ý :D

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bình Nguyen

  Nung nóng 100g hh gồm Na2Co3 và NaHCo3 cho đến khối lg ko đổi còn lại 69g chất rắn . Thành phần % khoi lg mỗi chat trong hh đầu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thuy Kim

  cho 31,89g muối cacbonat tác dụng axit clo hydric thu 6,72l khí ở ĐKTC. Tìm công thức hóa học muối cacbonat

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hoàng duy

  hỗn hợp khí A gồm CO và CO2. Tỉ khối của A so với H2 bằng 16. Phần trăm khối lượng của CO và CO2 trong hỗn hợp là bao nhiêu, nhờ mọi người giúp dùm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA