YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 16.3 trang 24 SBT Hóa học 11

Bài tập 16.3 trang 24 SBT Hóa học 11

Hoàn thành các phương trình hoá học sau đây (ghi rõ số oxi hoá của cacbon):

(1) CO + O2 to→ ?

(2) CO + Cl2 to, xt→ ?

(3) CO + CuO to→ ? + ?

(4) CO + Fe3O4 to→ ? + ?

(5) CO + I2O5 to→ I2 + ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 16.3

(1) CO + O2 to→ 2CO2

    +2                  +4

(2) CO + Clto, xt→ COCl2

    +2                     +4

(3) CO + CuO to→ Cu + CO2

    +2                           +4

(4) CO + Fe3O4 to→ 3Fe + 4CO2

    +2                                +4

(5) CO + I2O5 to→ I+ 5CO2

    +2                           +4

Trong các phản ứng này CO thể hiện tính khử.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16.3 trang 24 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF