YOMEDIA

Bài tập 16.2 trang 23 SBT Hóa học 11

Bài tập 16.2 trang 23 SBT Hóa học 11

Cần thêm ít nhất bao nhiêu ml dung dịch Na2CO0,15M vào 25 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,02M để làm kết tủa hoàn toàn ion nhôm dưới dạng Al(OH)3 ? Biết rằng phản ứng cho thoát ra khí CO2.

A. 15 ml

B. 10 ml

C. 20 ml

D. 12 ml

ADMICRO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 16.2

 
 

Đáp án: B.

3Na2CO3 + Al2(SO4)3 + 3H2O → 2Al(OH)3 ↓ + 3CO2 + 3Na2CO4

3 mol           1 mol

x mol           0,025 x 0,02 mol

⇒ x = 0,0015 mol

\[({V_{N{a_2}C{O_3}}} = \frac{{0,0015}}{{0,15}} = 0,01(lit) = 10ml\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16.2 trang 23 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Van Tho

  Câu 1 cho 3,36l khí Co2 vào 100ml dung dịch NaOH 1M . Xác định muối thu được sau phản ứng và tính khối lượng mỗi muối?

  Câu2: Cho 2,24l khí Co2 vào 200ml dung dịch NaOH 0,5M. Xác định muối và tính khối lượng muối sau phản ứng?

  Câu 3: Sục 4,4l Co2 vào 200 ml dung dịch NaOH 0,5 mol. xác định muối và tính khối lượng muối thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Hoai Hoai

  1. Khử hoàn toàn 10g hỗn hợp cuo và pbo bằng CO ở nhiệt độ cao. Khí sinh ra dẫn qua dd ca(oh)2 dư thu được 10g kết tủa. Tính khối lượng cu và pb thu được sau phản ứng?

  2. Cho khí CO khử hỗn hợp feo, fe2o3, fe3o4 thu được 4,48l khí CO2 (dktc) thoát ra. Tính thể tích CO đã tham gia vao phan ứng?

  3. Khử 16g hỗn hợp các oxit kim loại: feo, fe2o3, fe3o4, cuo và pbo bằng khí CO ở nhiệt độ cao, khối lượng chất rắn thu được là 11,2g. Tính thể tích khí CO đã tham gia vào phản ứng (dktc)?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Truc

  Khi nung đến hoàn toàn 20g quặng đôloomit CaCo3.MgCo3 thoát ra 5.6lit khí ( ở 0*C và 0.8atm). Hàm lượng %CaCo3.MgCo3 trong quặng la?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Chai Chai

  Cho 100g CaCo3 tác dụng với axit HCl dư. Khí thoát ra đc hấp thụ bằng 200g dd Naoh 30%. Khối luong muối trong dd thu dc la bn gam?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ha Ku

  Dùng khí CO dư ở nhiệt độ cao khử hoàn toàn 30,8g hỗn hợp A gồm Fe2O3,Fe3O4,ZnO và CuO thu được hỗn hợp kim loại B và khí C. Cho C tác dụng hoàn toàn với dung dịch nước vôi trong dư thu được 40g kết tủa. Xác định khối lượng kim loại hôn hợp B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh duy

  Nung hoàn toàn 19,7g BaCO3 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi. Sau phản ứng thu được chất rắn A và khí B

  a) Hòa tan rắn A vào 120g H2O. Tính nồng độ % và nồng độ mol thu được ( coi thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể)

  b) Cho khí B sục vào 100g dung dịch NaOH 5% . Thu được dung dịch C

  - Tính khối lượng các chất có trong dung dịch C

  - Tính nồng độ % của các chất có trong dung dịch C

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoai Hoai

  Cho 4,2g MgCO3 tác dụng với 100g dung dịch HCl 29,2% thu được khí A và dung dịch B

  a) Tính nồng độ % ( C%) của các chất có trong dung dịch B

  b) Đem toàn bộ khí A sục vào 200g dung dịch KOH 2,8% thu được dung dịch C

  - Tính khối lượng các chất thu được trong dung dịch C

  - Tính C% của các chất có trong dung dịch C

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Viết Khánh

  cho 4 48l co2 vào m g dung dịch NaOH 8% thu được dung dịch X trong đó nồng độ % của NaOH là 4%

  tính m?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh thuận

  Hóa 11 : Nung 200 gam CACO3. cho khí CO2 thu được trong phản ứng đi qua C nung nóng, ta thu được một hỗn hợp CO,CO2 có V=56 lít (ĐKTC) và tỉ khối đối với O2 bằng 0,975. Tính thể tích CO2 và CO trong hỗn hợp và hiệu suất phản ứng nhiệt phân CACO3.
  Các anh giúp em nha em cảm ơn nhiều

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA