YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 16.2 trang 23 SBT Hóa học 11

Bài tập 16.2 trang 23 SBT Hóa học 11

Cần thêm ít nhất bao nhiêu ml dung dịch Na2CO0,15M vào 25 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,02M để làm kết tủa hoàn toàn ion nhôm dưới dạng Al(OH)3 ? Biết rằng phản ứng cho thoát ra khí CO2.

A. 15 ml

B. 10 ml

C. 20 ml

D. 12 ml

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 16.2

Đáp án: B.

3Na2CO3 + Al2(SO4)3 + 3H2O → 2Al(OH)3 ↓ + 3CO2 + 3Na2CO4

3 mol           1 mol

x mol           0,025 x 0,02 mol

⇒ x = 0,0015 mol

\[({V_{N{a_2}C{O_3}}} = \frac{{0,0015}}{{0,15}} = 0,01(lit) = 10ml\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16.2 trang 23 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON