YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 75 SGK Hóa học 11

Giải bài 3 tr 75 sách GK Hóa lớp 11

Điều nào sau đây không đúng cho phản ứng của khí CO và O2?

A. Phản ứng thu nhiệt.

B. Phản ứng tỏa nhiệt.

C. Phản ứng kèm theo sự giảm thể tích.

D. Phản ứng không xảy ra ở điều kiện thường.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 3

Phương trình phản ứng: 2CO + O2 → 2CO2

Đây là phản ứng tỏa nhiệt

⇒ Chọn A.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 75 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON