AMBIENT

Bài tập 16.4 trang 24 SBT Hóa học 11

Bài tập 16.4 trang 24 SBT Hóa học 11

Hoàn thành các phương trình hoá học sau?

(1) CO2 + Mg to→ 

(2) CO2 + CaO → 

(3) CO(dư) + Ba(OH)→ 

(4) CO2 + H2O ↔ 

(5) CO2 + CaCO3 + H2O ↔ 

(6) CO2 + H2as, diệp lục→ 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 16.4

(1) CO2 + Mg to→ 2MgO + C

(2) CO2 + CaO → CaCO3

(3) CO(dư) + Ba(OH)→ Ba(HCO3)2

(4) CO2 + H2O ↔ H2CO3

(5) CO2 + CaCO3 + H2O ↔ Ca(HCO3)2

(6) CO2 + H2as, diệp lục→ C6H12O6 + 6O2

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16.4 trang 24 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Tường Vy

  Dẫn 1 luồng khí CO qua m gam hh X(Feo và Fe2O3),sau thí nghiệm thu được 64 gam chất rắn và 11,2 lít hỗn hợp khí B(đktc) có dB/H2=20,4.Giá trị của m là.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phong Vu

  Hỗn hợp A gồm Fe2O3,Fe3O4, FeO với số mol như nhau. Lấy x gam A cho vào ống sứ nung nóng rồi cho luông khí CO đi qua, toàn bộ khí CO2 sinh ra được hấp thụ vào dd Ba(OH)2 dư thu được y gam kết tủa. Chất rắn còn lại trong ống sứ có khối lượng là 19.20g gồm Fe, FeO, Fe3O4 vào Fe2O3 dư. cho hỗn hợp này tác dụng với axit HNO3 thu được 2.24 lít khí NO2 duy nhất (đktc). tính giá trị của x,y.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan

  Từ quặng dolomít, CaCO3.MgCO3.Hãy trình bày cách điều chế

  a) 2 Muối riêng biệt CaCO3 và MgCO3

  b) 2Kl riêng biệt Ca và Mg

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  NaHCO3 làm quì tím chuyển màu không...nếu có thì chuyển thành màu gì?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy

  nung 52,65 gam CaCO3 ở 1000oC và cho toàn bộ lượng khí thoát ra hấp thụ hết vào 500 ml dung dịch NaOH 1,8M . hỏi thu được những muối nào ? khối lượng là bao nhiêu ? biết rằng hiệu suất của phản ứng nhiệt phân CaCO3 là 95% .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can chu

  cho 224,0 lít khí CO2 (điều kienj tiêu chuẩn) hấp thụ hết trong 100ml dung dịch kali hidroxit 0,2M . tính khối lượng của những chất có trong dụng dịch tạo thành .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Xuân Ngạn

  a) khi đun nóng dung dịch canxi hidrocacbonat thì có kết tủa xuất hiện . tổng các hệ số tỉ lượng trong phương trình hóa học của phản ứng là bao nhiêu ?

  b) khi cho dư khí CO2 vào dung dịch chứa kết tủa canxi cacbonat . thì kết tủa sẽ tan . tổng các hệ số tỉ lượng trong phương trình hóa học của phản ứng là bao nhiêu ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA