YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 16.4 trang 24 SBT Hóa học 11

Bài tập 16.4 trang 24 SBT Hóa học 11

Hoàn thành các phương trình hoá học sau?

(1) CO2 + Mg to→ 

(2) CO2 + CaO → 

(3) CO(dư) + Ba(OH)→ 

(4) CO2 + H2O ↔ 

(5) CO2 + CaCO3 + H2O ↔ 

(6) CO2 + H2as, diệp lục→ 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 16.4

(1) CO2 + Mg to→ 2MgO + C

(2) CO2 + CaO → CaCO3

(3) CO(dư) + Ba(OH)→ Ba(HCO3)2

(4) CO2 + H2O ↔ H2CO3

(5) CO2 + CaCO3 + H2O ↔ Ca(HCO3)2

(6) CO2 + H2as, diệp lục→ C6H12O6 + 6O2

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16.4 trang 24 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF