YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 88 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 88 SGK Hóa học 11 nâng cao

Làm thế nào để tách riêng từng khí CO và CO2 ra khỏi hỗn hợp của chúng:

a) Bằng phương pháp vật lí

b) Bằng phương pháp hóa học

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

a) Phương pháp vật lí: nén dưới áp suất cao, CO2 hóa lỏng, tách riêng được CO2 và CO ra khỏi nhau.

b) Phương pháp hóa học: dẫn hỗn hợp đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư, CO2 bị hấp thụ, thu được CO thoát ra.

CO+  Ca(OH)2  →  CaCO3 + H2O

Lọc kết tủa, hòa tan kết tủa trong dung dịch HCl, dẫn khí tạo thành qua NaHCO3 loại bỏi HCl thu CO2

CaCO+ 2HCl → CaCl+ CO+ H2O

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 88 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON