YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 87 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 1 trang 87 SGK Hóa học 11 nâng cao

Khi nung nóng kẽm oxit với than cốc thì tạo thành một chất khí cháy được. Viết phương trình hóa học.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Phương trình hóa học:

ZnO + C → Zn + CO   (đk: nhiệt độ)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 87 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Hoài Thương

  cho 35g h2 K2CO3 và Na2CO3,p/ư dung dịch HCL dư thu 6.72 l khí CO2 ở(ĐKTN) .Tính % khối lượn mỗi chất trong h2 ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Hong

  bài 1 : Cho 4,48 lít hỗn hợp gồm CO, CO2 vào trong 200ml dung dịch ba(oh)2 0.5M . ta thu được 9.85g kết tủa . xác định % thể tích của CO trong hỗn hợp
  bài 2 : Cho 6,72 lít CO qua 16g CuO nung nóng sau phản ứng ta thu được 14,4 gam chất rắn , xắc định khối lượng CuO chưa phản ứng . tính hiệu suất của phản ứng
  bài 3 : cho 8.96l CO qua 23.2g Fe3O4 . nung nóng ta thu được m(g) chắt rắn , và V(l) khí X . cho khí X qua dung dịch Ba(OH)2 dư ta thu được 19.7(g) kết tủa . tìm m và hiệu suất của phản ứng (giả sử Fe3O4 chỉ tạo ra Fe)
  giúp t nha!
  à , Merry Christmas nhe :))

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Chai Chai

  1. Khi cho luồng khí CO ( có dư ) đi qua ống nhiệm chứa Al2O3 ,Fe2O3 , MgO , CuO nung đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn . Chất rắn còn lại trong ống nghiệm gồm :

  A. Al2O3 , Fe2O3 , Mg , Cu

  B. Al , Fe , Mg , Cu

  C. Al2O3 , Fe , MgO , Cu

  D. Al2O3 , Fe , Mg , Cu

  2. Cho 5,6 g Si vào dd NaOH đặc , đun nóng được V ( l ) H2 . Tính V= ?

  A. 11,2 B. 4,48 C. 8,96 D. 6,72

  3. Cho đ Ba ( OH)2 dư vào 500 ml hỗn hợp gồm NaHCO3 1M và Na2CO3 0,5M . khối lượng kết tủa tạo ra là ?

  A. 147,75 B. 146,25 C . 145,75 D. 154,75

  4. 1 (l ) dd NaHCO3 0,1M tác dụng với dd Ca( OH ) 2 dư . tính khối lượng kết tủa thu được

  A. 5 B. 10 C. 15 D. 20

  5. Hấp thụ hết V ( l ) Co2 vào 0,3 mol Ba( OH )2 thu được 19,7 gam kết tủa . Tính V

  A. 0,672 hay 0,224 B. 0,224 C. 0, 224 hay 0,448 D. 0,224 hay 1,12

  6. Thổi V lít đktc CO2 vào 0,1 mol Ca ( OH )2 , thu được 6 g kết tủa . Lọc bỏ kết tủa lấy dd đun nóng lại có kết tủa nữa . Giá trị V là

  A. 3,16 B. 1,344 C. 1,344 hoặc 3,136 D. 3,36 hoặc 1,12

  7. DD X chứa hỗn hợp Na2CO3 1,5M và KHCO3 1M . Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 200ml dd HCl 1M vào 100ml dd X , sinh ra V lít khí đktc . Giá trị của V

  A. 4,48 B. 3,36 C. 2,24 D, 1,12

  8. DD X chứa hỗn hợp gồm Na2CO3 1,5M , KHCO3 1M . Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 200ml dd gồm H2SO4 0,3M và HCl 0,4M vào 100ml dd X , sinh ra V lít khí đktc . Giá trị của V

  A. 2,24 B. 4,48 C. 1,12 D. 3,36

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hiền

  cho 8,96 lít CO2 dktc phản ứng hết với dung dịch A gồm 0,2 mol BA(OH)2 và 0,3 mol KOH. tính KHỐI lượng muối tan tạo ra:

  A 25,2 B 30,4 C 23,8

  GIẢI GIÚP MK VỚI KHÓ QUÁ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  Khi cho 2V ml CO2 (đktc) vào 150 ml dung dịch Ba(OH)2 0,25M thu được 7x gam kết tủa. Nếu cho 3V ml CO2 (đktc) vào 150 ml dung dịch Ba(OH)2 0,25M thì thu được 3x gam kết tủa. Tính V?

  có người hỏi mk nên mk tự trả lời luôn ai thấy sai thì góp ý :D

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bình Nguyen

  Nung nóng 100g hh gồm Na2Co3 và NaHCo3 cho đến khối lg ko đổi còn lại 69g chất rắn . Thành phần % khoi lg mỗi chat trong hh đầu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thuy Kim

  cho 31,89g muối cacbonat tác dụng axit clo hydric thu 6,72l khí ở ĐKTC. Tìm công thức hóa học muối cacbonat

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hoàng duy

  hỗn hợp khí A gồm CO và CO2. Tỉ khối của A so với H2 bằng 16. Phần trăm khối lượng của CO và CO2 trong hỗn hợp là bao nhiêu, nhờ mọi người giúp dùm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tay Thu

  Khử 4,64 gam hỗn hợp X gồm các oxit MgO, Feo, Fe3O4, Fe2O3 bằng khí CO ở nhiệt độ cao, người ta thu được m gam hỗn hợp rắn Y và khí Z. Khí Z dẫn qua dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 1,97 gam kết tủa. Gía trị của m là:

  A. 4,84g

  B. 4,40g

  C. 4,48g

  D. 4,68g

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu thủy

  co2 thải ra từ những quá trình nào gây tác hại gì ???

  GIÚP EM VỚI MỌI NGƯỜI :(

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ban Mai

  BÀI 1: 1 bình kín chức 15 lít mol Ca(OH)2 0,01M. Sục vào bình lượng CO2 có gia strij biến thiên trong khoảng từ 0,02 <= nco2 <= 0,12 mol. khối lượng kết tủa (gam) thu được biến thiên trong khoảng nào ?

  BÀI 2: V lít khí CO2 hấp thụ hết hoàn toàn vào Ca(OH)2 dư, kết thúc phản ứng ta thấy khối lượng dung dịch Ca(OH)2 giảm 5,6 gam và thu đc a gam kết tủa. tìm a. V

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Thị Nhàn

  cho 6,72l khí CO2 tác dụng với dung địch NaOH dư tạo ra muối trung hòa

  a. tính khối lượng NaOH đã dùng trên để tạo ra muối trung hòa

  b. cho 0,2 mol NaOH tác dụng với CuCl2 thu được kết tủa X .Nung kết tủa X đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Y . Tính khối lượng chất rắn Y

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho

  Câu 1 cho 3,36l khí Co2 vào 100ml dung dịch NaOH 1M . Xác định muối thu được sau phản ứng và tính khối lượng mỗi muối?

  Câu2: Cho 2,24l khí Co2 vào 200ml dung dịch NaOH 0,5M. Xác định muối và tính khối lượng muối sau phản ứng?

  Câu 3: Sục 4,4l Co2 vào 200 ml dung dịch NaOH 0,5 mol. xác định muối và tính khối lượng muối thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoai Hoai

  1. Khử hoàn toàn 10g hỗn hợp cuo và pbo bằng CO ở nhiệt độ cao. Khí sinh ra dẫn qua dd ca(oh)2 dư thu được 10g kết tủa. Tính khối lượng cu và pb thu được sau phản ứng?

  2. Cho khí CO khử hỗn hợp feo, fe2o3, fe3o4 thu được 4,48l khí CO2 (dktc) thoát ra. Tính thể tích CO đã tham gia vao phan ứng?

  3. Khử 16g hỗn hợp các oxit kim loại: feo, fe2o3, fe3o4, cuo và pbo bằng khí CO ở nhiệt độ cao, khối lượng chất rắn thu được là 11,2g. Tính thể tích khí CO đã tham gia vào phản ứng (dktc)?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Truc

  Khi nung đến hoàn toàn 20g quặng đôloomit CaCo3.MgCo3 thoát ra 5.6lit khí ( ở 0*C và 0.8atm). Hàm lượng %CaCo3.MgCo3 trong quặng la?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Chai Chai

  Cho 100g CaCo3 tác dụng với axit HCl dư. Khí thoát ra đc hấp thụ bằng 200g dd Naoh 30%. Khối luong muối trong dd thu dc la bn gam?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ha Ku

  Dùng khí CO dư ở nhiệt độ cao khử hoàn toàn 30,8g hỗn hợp A gồm Fe2O3,Fe3O4,ZnO và CuO thu được hỗn hợp kim loại B và khí C. Cho C tác dụng hoàn toàn với dung dịch nước vôi trong dư thu được 40g kết tủa. Xác định khối lượng kim loại hôn hợp B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh duy

  Nung hoàn toàn 19,7g BaCO3 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi. Sau phản ứng thu được chất rắn A và khí B

  a) Hòa tan rắn A vào 120g H2O. Tính nồng độ % và nồng độ mol thu được ( coi thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể)

  b) Cho khí B sục vào 100g dung dịch NaOH 5% . Thu được dung dịch C

  - Tính khối lượng các chất có trong dung dịch C

  - Tính nồng độ % của các chất có trong dung dịch C

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF