YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 75 SGK Hóa học 11

Giải bài 6 tr 75 sách GK Hóa lớp 11

Nung 52,65 g CaCO3 ở 1000C và cho toàn bộ lượng khí thoát ra hấp thụ hết vào 500,0 ml dung dịch NaOH 1,800M. Hỏi thu được những muối nào? Muối khối lượng là bao nhiêu? Biết rằng hiệu suất phản ứng nhiệt phân CaCO3 là 95%?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

CaCO3  → CaO + CO2

\(n_{CO_{2}} =n_{CaCO_{3}} = \frac{52,65}{100} = 0,5265 \ (mol)\)

Vì phản ứng trên có H = 95 % nên  thực tế thu được:

\(n_{CO_{2}} = \frac{0,5265 .95}{100} = 0,5 \ mol\)

Ta có nNaOH = 0,5000 x 1,800 = 0,900 (mol)

Tỉ lệ số mol giữa NaOH và CO2 : 1 < \(\frac{{{n_{NaOH}}}}{{{n_{C{O_2}}}}} = \frac{{0,9}}{{0,5}}\) < 2

Gọi số mol của CO2 lần lượt ở phương trình (1) và (2) là x và y (mol)

Do đó, phản ứng tạo thành hỗn hợp hai muối: NaHCO3 và Na2CO3

CO2       +    2NaOH      →     Na2CO3 + H2O (1)

x   →            2x     →             x

CO2        +       NaOH    →    NaHCO3 (2)

y   →               y   →              y

Ta có hệ phương trình:

\(\begin{array}{l}
\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{x + y = 0,500}\\
{2x + y = 0,900}
\end{array}} \right.\\
 \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{x = 0,4}\\
{y = 0,1}
\end{array}} \right.
\end{array}\)

Từ đó tính ra được khối lượng NaHCO3 là 8,434 g và khối lượng của Na2CO3 là 42,38 g

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 75 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON