YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 16 Hóa học 11 Cơ bản & Nâng cao

Hướng dẫn giải bài tập SGK Cơ bản và sách Nâng cao chương trình Hóa học 11 Bài 16 Hợp chất của cacbon giúp các em học sinh khắc sâu phần tính chất hóa học và rèn luyện kĩ năng tính thành phần % muối cacbonat trong hỗn hợp; Tính % khối lượng oxit trong hỗn hợp phản ứng với CO; tính % thể tích CO và CO2 trong hỗn hợp khí.

ADSENSE

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF