YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 16.1 trang 23 SBT Hóa học 11

Bài tập 16.1 trang 23 SBT Hóa học 11

Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. CO và COđều là chất khí không màu, không mùi, không vị và nặng hơn không khí.

B. CO và CO2 đều dễ hóa lỏng.

C. CO và CO2 đều oxit của phi kim vì vậy chúng đều là oxit axit.

D. Bằng phản ứng hóa học có thể biến đổi CO thành CO2 và cũng có thể biến đổi CO2 thành CO.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 16.1

A. Sai vì CO nhẹ hơn không khí.

B. Sai vì  CO khó hóa lỏng.

C. Sai vì CO là oxit trung tính.

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16.1 trang 23 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON