YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 20 SGK Hóa học 11

Giải bài 4 tr 20 sách GK Hóa lớp 11

Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết:

A. Những ion nào tồn tại trong dung dịch.

B. Nồng độ những ion nào trong dung dịch lớn nhất.

C. Bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li.

D. Không tồn tại phân tử trong dung dịch các chất điện li.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 4

Vì chỉ rõ các ion nào đã tác dụng với nhau làm cho phản ứng xảy ra.

⇒ Chọn C

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 20 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON