YOMEDIA
UREKA

Pyridin (C5H5N) là một bazơ yếu có Kb = 1,51.10-9. Thêm 0,0025 mol HCl vào 100ml dung dịch A có chứa 0,395 gam pyridin thu được 100ml dung dịch B có pH là?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • - Trong 100 ml dung dịch pyridin  0,005 mol pyridin

  - Khi cho 0,0025 mol HCl vào sẽ có 0,0025 mol pyridin trung hòa theo phản ứng

   C5H5N   +  HCl  → [ C5H5NH+] Cl -                                        

  - Dung dich đệm  [C5H5N] = 0,0025 M

                [ C5H5NHCl] = 0,0025M

  - Vì Ka= 6,62.10-6> Kb=1,51.10-9 nên dung dịch có phản ứng axit, tính theo CB tạo H+

         C5H5NH+ → C5H5N + H+

   \(K = \frac{{(0,0025 + x).x}}{{(0,0025 - x)}} = 6,{625.10^{ - 6}} \Rightarrow x = 6,{5877.10^{ - 6}}\) pH = 5,18

  - Hoặc: dung dịch đệm nên pH=pKa= 5,18

    bởi Tra xanh 13/01/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF