YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4.12 trang 7 SBT Hóa học 11

Bài tập 4.12 trang 7 SBT Hóa học 11

Trong y học, dược phẩm sữa magie (các tinh thể Mg(OH)lơ lửng trong nước), được dùng để trị chứng khó tiêu do dư axit (HCl). Đê trung hoà hết 788 ml dung dịch HCl 0,035M trong dạ dày cần bao nhiêu ml sữa magie, biết rằng trong 1 ml sữa magie chứa 0,08 g Mg(OH)2 .

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4.12

Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2O

58 g      ←      2 mol

Số mol HCl cần trung hoà: (788.0,035) : 1000 = 2,76.10-2 mol

Khối lượng Mg(OH)2 đã phản ứng: x = (2,76.10-2.58) : 2 = 0,8 gam

1 ml sữa magie có 0,08 g Mg(OH)2.

Vậy thể tích sữa magie chứa 0,8 g Mg(OH)2:  y = 0,8 : 0,08 = 10 ml

Thể tích sữa magie cần dùng là 10 ml.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.12 trang 7 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • thuy linh

  Trộn lẫn 200ml dung dịch BaCl2 0.1M với 300ml dung dịch Na2SO4 0.2M .Tíng nồng độ mol/lit của các ion trong dung dịch thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hong Van

  5.22. Phản ứng : Cu + 2FeCl3→2FeCl2 +CuCl2 chứng tỏ

  A. ion Fe2+ có tính oxi hoá mạnh hơn ion Fe3+.

  B. ion Fe3+ có tính khử mạnh hơn ion Fe2+.

  C. ion Fe3+ có tính oxi hoá mạnh hơn ion Cu2+.

  D. ion Fe3+ có tính oxi hoá yếu hơn ion Cu2+.

  5.23. Mệnh đề nào sau đây không đúng ?

  A. Fe2+ oxi hoá được Cu.

  B. Fe khử được Cu2+ trong dung dịch

  C. Fe3+ có tính oxi hoá mạnh hơn Cu2+

  D. Tính oxi hoá của các ion tăng theo thứ tự Fe2+, H+, Cu2+, Ag+.

  5.24. Cho các phản ứng xảy ra sau đây :

  (1) AgNO3 + Fe(N03)→Fe(N03)3+ Ag

  (2) Mn + 2HC1 —-> MnCl2 + H2

  Dãy các ion được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hoá là

  A. Mn2+, H+, Fe3+, Ag+. B. Ag+, Fe3+, H+, Mn2+.

  C. Ag+, Mn2+, H+, Fe3+. D. Mn2+, H+, Ag+, Fe3+.

  5.25. Cho các phản ứng oxi hoá - khử sau :

  Hg2+ + 2Ag→Hg + 2Ag+

  Hg2+ + Cu →Hg + Cu2+

  3Hg + 2Au3+ →3Hg2+ + 2Au

  2Ag+ + Cu →2Ag + Cu2+

  Trong các chất cho ở trên, chất oxi hoá mạnh nhất là

  A. Au3+. B. Hg2+. C. Ag+. D. Cu2+.

  5.26. Khi cho hỗn hợp kim loại gồm : Mg và Al vào dung dịch hỗn hợp chứa Cu(NO3)2 và AgNO3 thì phản ứng xảy ra đầu tiên là:

  A. Mg + Cu2+ ⟶ Mg2+ + Cu

  B. 2AI + 3Cu2+ ⟶ 2AI3+ + 3Cu

  C. Mg + 2Ag+ ⟶ Mg2+ + 2Ag

  D. Al + 3Ag+ ⟶ Al3+ + 3Ag


  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Thuy

  Cho mik hỏi phản ứng tạo thành chất điện li yếu phản ứng tạo thành nước :
  NaOH + Pb(OH)2
  NaOH + Al(OH)3
  HCL + Pb(OH)2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Hải

  Viết pt phân tử và pt ion rút gọn

  NaHCO3 + Ba (OH)2

  NaHCO3 + KOH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF