YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4.13 trang 7 SBT Hóa học 11

Bài tập 4.13 trang 7 SBT Hóa học 11

Hoà tan 0,887 g hỗn hợp NaCl và KCl trong nước. Xử lí dung dịch thu được bằng một lượng dư dung dịch AgNO3. Kết tủa khô thu được có khối lượng 1,913g. Tính thành phần phần trăm của từng chất trong hỗn hợp.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4.13

NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3

x mol                    x mol

KCl + AgNO3 →  AgCl + KNO3

y mol                    y mol

Ta có hệ phương trình:

58,5x + 74,5y = 0,887 và 143,5x + 143,5y = 1,913 

⇒ y = 6,71.10−3 mol

Khối lượng KCl là : 74,5. 6,71.10−3 = 0,5(g) KCl

%mKCl = (0,5.100%) : 0,887 = 56,4%

%mNaCl = 43,6%

 

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.13 trang 7 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF