YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 7 trang 20 SGK Hóa học 11

Giải bài 7 tr 20 sách GK Hóa lớp 11

Lấy thí dụ và viết các phương trình hóa học dưới dạng phân tử và ion rút gọn cho các phản ứng sau:

a) Tạo thành chất kết tủa.

b) Tạo thành chất điện li yếu.

c) Tạo thành chất khí.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Tạo thành chất kết tủa:

NH4Cl + AgNO3 → NH4NO3 + AgCl↓

Ag+ + Cl → AgCl↓

Tạo thành chất điện li yếu:

NaOH + HCl → NaCl + H2O

H+ + OH → H2O

Tạo thành chất khí:

K2CO3 + 2HCl → 2KCl + CO2 + H2O

2H+ + CO32 → CO2↑ + H2O

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 20 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF