YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4.11 trang 7 SBT Hóa học 11

Bài tập 4.11 trang 7 SBT Hóa học 11

Tính nồng độ mol của dung dịch HCl, nếu 30,0 ml dung dịch này phản ứng vừa đủ với 0,2544 g Na2CO3.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4.11

Na2CO3 + 2HCl → CO2↑ + H2O + 2NaCl

1 mol          2 mol

nNa2CO3 = 0,2544 : 106 = 2,4.10-3 mol

⇒ nHCl = 2,4.10−3.2 = 4,8.10−3 mol

Trong 30 ml dd HCl chứa 4,8.10-3 mol HCl

Trong 1000 ml dd HCl chứa: (4,8.10-3 .1000) : 30 = 0,16 mol

⇒ [HCl] = 0,16 mol/l

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.11 trang 7 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF