YOMEDIA
ZUNIA12

Trộn 100 ml dung dịch NH3 0,06M với 100 ml dung dịch HCl 0,02M thu được dung dịch Y. Biết pKb (NH3) = 4,75, giá trị pH của dung dịch X gần nhất là?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • - Sau khi trộn: CNH3=  0,03M; CHCl= 0,01M         

                                     NH3 +  HCl  ⇔  NH4Cl

                                     0,03     0,01

  - Sau phản ứng: [NH3]=0,02M; [NH4Cl]= 0,01M

  - Cân bằng                   NH3 + H2O ⇔ NH4+   + OH-        Kb = 10-4,75

                                   0,02                        0,01

                                  0,02 - x                   0,01 + x      x

  \(K = \frac{{(0,01 + x).x}}{{(0,02 - x)}} = {10^{ - 4,75}} \Rightarrow x = 3,{538.10^{ - 5}}\)    ⇔  pOH = 4,45  ⇔  pH = 9,55

   Hoặc tính gần đúng: giả sử x<<0,01: x = 3,56.10-5 thoả mãn điều kiện  pOH = 4,45  nên pH = 9,55

    bởi Phong Vu 13/01/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF