ADMICRO

Hỏi đáp về Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li - Hóa học 11

Nếu các em có những khó khăn nào về Hóa học 11 Bài 4 Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao để cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

VDOC

Danh sách hỏi đáp (68 câu):

 • Lê Châu Mỹ Thi Cách đây 2 tuần
  Phương trình ion thu gọn của NaOH NaHCO3

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Thảo Quyên Cách đây 1 tháng
  Ba(OH)2 Ca(HNO3)2—>

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thảo Quyên Cách đây 1 tháng
  Ba(OH)2 Ca(HNO3)2

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoàng My Cách đây 3 tháng

  A. KCl rắn, khan                            

  B. CaCl2 nóng chảy

  C. NaOH nóng chảy   

  D. HBr hòa tan trong nước

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bao Nhi Cách đây 3 tháng

  a. Na3PO4 + AgNO3

  b. K2CO3 +  HCl

  c. MgCl2 +  Ca(OH)2

  d. CuSO4 + BaCl2

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hành thư Cách đây 4 tháng

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Thanh Cách đây 4 tháng

  a. Viết PTHH dưới dạng phân tử và ion rút gọn của phản ứng.

  b. Nồng độ axit HCl trong dạ dày 0,035M, tính thể tích dung dịch HCl được trung hòa và thể tích CO2 (đktc) sinh ra khi uống 0,336g NaHCO3.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoang Vu Cách đây 4 tháng

  A. H+ , NH4+ , HCO3               

  B. Fe2+ , HSO4 , HSO3

  C. HCO3 , Ba2+ , Fe3+             

  D. Mg2+ , Cu2+ , H2PO4

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Suong dem Cách đây 4 tháng

  A. HCl + NaOH → NaCl + H2O  

  B. NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2

  C. Ba(HCO3)2 + Ba(OH)2 → 2BaCO3 + 2H2O

  d.  3HCl + Fe(OH)3 → FeCl3 + 3H2

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Huong Duong Cách đây 4 tháng

  a. Fe2(SO4)+ NaOH

  b. Ca(HCO3)2 + HCl

  c. Cu(OH)2 rắn + H2SO4

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Pham Thi Cách đây 4 tháng

  A. H2S, H2O, NaOH. 

  B. HF, C6H6, KCl.

  C. NaNO3, HCl, NaOH. 

  D.H2CO3, CaSO4, NaHCO3.

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoàng Chi Cách đây 10 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dương Minh Kỳ Cách đây 10 tháng
  Tính ion các chất có trong dung dịch Ba(OH)2 0,01M

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hai hai Cách đây 11 tháng

  bài 1:cho dd NaOH dư vào 150 ml dd (NH4)2SO4  1M

  a, Viết PTPƯ dạng ion và phân tử

  b,Tính thể tích khí 

  bài 2: Đun hỗn hợp rắn gồm 2 muối (NH4)2CO3 và NH4HCO3 thu được 13,44 lít NH3 và 11,2 lít Co2

  a,Viết PTPƯ

  b,Tính thành phần trăm theo khối lượng của mỗi muối ban đầu

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Thị Ngọc Ánh Cách đây 11 tháng
  Nacl có phải là chất điện li mạnh k

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thu Hương Cách đây 11 tháng
  Cho K dư vào dung dịch chứa Ca(CO3)2. Hãy cho biết hiện tượng xảy ra, viết pt hóa học

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lường Nông Cách đây 11 tháng
  Nêu điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Anna Cách đây 12 tháng
  Hòa tan hết m gam hỗn hợp X (oxi chiếm 8.75% về khối lượng) gồm Na, Na2O, K, K20, Ba, BaO vào nước, thu được 400 ml dd Y và 1.568 lít H2 (đktc). Trộn 200ml dd Y với 200ml dd hỗn hợp gồm HCl 0.2 M và H2SO4 0.15 M thu được 400 ml dd Z có pH = 13. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn (giả sử H2SO4 điện li hoàn toàn). Giá trị m là?

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Thanh Tâm Cách đây 2 năm

  cho 200 ml dd ALCL 1,5 M tác dụng với V lít dd NAOH 0,5 M. lượng kết tủa thu được là 15,6 g . tính giá trị lớn nhất của V ?

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu trang Cách đây 1 năm

  Có thể pha chế dung dịch có đồng thời các ion sau được không?
  a.Ca+,CO3(2-),Na+
  b.K+,Fe(2+),Cl-,SO4(2-)
  c.K+,SO4(2-),Ba(2+),Cl-

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (1)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị An Cách đây 2 năm

  Viết phương trình phân tử, pt ion và pt ion rút gọn ( nếu có) của 1- K2SO4 t/d vs Ba(NO3)2. 2- HNO3 t/d vs Na2CO3. 3- HNO3 t/d vs Na2SO4

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hoàng duy Cách đây 2 năm

  Tính tích x x a và y x b, ghi kết quả theo bảng sau:

  x x a y x b
  H2O
  SO3
  AI2O3

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thuy linh Cách đây 2 năm

  Trộn lẫn 200ml dung dịch BaCl2 0.1M với 300ml dung dịch Na2SO4 0.2M .Tíng nồng độ mol/lit của các ion trong dung dịch thu được

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hong Van Cách đây 2 năm

  5.22. Phản ứng : Cu + 2FeCl3→2FeCl2 +CuCl2 chứng tỏ

  A. ion Fe2+ có tính oxi hoá mạnh hơn ion Fe3+.

  B. ion Fe3+ có tính khử mạnh hơn ion Fe2+.

  C. ion Fe3+ có tính oxi hoá mạnh hơn ion Cu2+.

  D. ion Fe3+ có tính oxi hoá yếu hơn ion Cu2+.

  5.23. Mệnh đề nào sau đây không đúng ?

  A. Fe2+ oxi hoá được Cu.

  B. Fe khử được Cu2+ trong dung dịch

  C. Fe3+ có tính oxi hoá mạnh hơn Cu2+

  D. Tính oxi hoá của các ion tăng theo thứ tự Fe2+, H+, Cu2+, Ag+.

  5.24. Cho các phản ứng xảy ra sau đây :

  (1) AgNO3 + Fe(N03)→Fe(N03)3+ Ag

  (2) Mn + 2HC1 —-> MnCl2 + H2

  Dãy các ion được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hoá là

  A. Mn2+, H+, Fe3+, Ag+. B. Ag+, Fe3+, H+, Mn2+.

  C. Ag+, Mn2+, H+, Fe3+. D. Mn2+, H+, Ag+, Fe3+.

  5.25. Cho các phản ứng oxi hoá - khử sau :

  Hg2+ + 2Ag→Hg + 2Ag+

  Hg2+ + Cu →Hg + Cu2+

  3Hg + 2Au3+ →3Hg2+ + 2Au

  2Ag+ + Cu →2Ag + Cu2+

  Trong các chất cho ở trên, chất oxi hoá mạnh nhất là

  A. Au3+. B. Hg2+. C. Ag+. D. Cu2+.

  5.26. Khi cho hỗn hợp kim loại gồm : Mg và Al vào dung dịch hỗn hợp chứa Cu(NO3)2 và AgNO3 thì phản ứng xảy ra đầu tiên là:

  A. Mg + Cu2+ ⟶ Mg2+ + Cu

  B. 2AI + 3Cu2+ ⟶ 2AI3+ + 3Cu

  C. Mg + 2Ag+ ⟶ Mg2+ + 2Ag

  D. Al + 3Ag+ ⟶ Al3+ + 3Ag


  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Thuy Cách đây 2 năm

  Cho mik hỏi phản ứng tạo thành chất điện li yếu phản ứng tạo thành nước :
  NaOH + Pb(OH)2
  NaOH + Al(OH)3
  HCL + Pb(OH)2

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 246_1599883038.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 405_1600325774.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-17 13:56:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)