YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4.3 trang 6 SBT Hóa học 11

Bài tập 4.3 trang 6 SBT Hóa học 11

Phản ứng tạo thành PbSO4 nào dưới đây không phải là phản ứng trao đổi ion trong dung dịch ?

A. Pb(NO3)2 + Na2SO→ PbSO4↓ + 2NaNO3

B. Pb(OH)2 + H2SO→ PbSO4↓ + 2H2O

C. PbS + 4H2O→ PbSO4↓ + 4H2O

D. (CH3COO)2Pb + H2SO→ PbSO4↓ + 2CH3COOH

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4.3

Phản ứng trao đổi ion là:

Pb(NO3)2 + Na2SO→ PbSO4↓ + 2NaNO3

Pb(OH)2 + H2SO→ PbSO4↓ + 2H2O

(CH3COO)2Pb + H2SO→ PbSO4↓ + 2CH3COOH

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.3 trang 6 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF