YOMEDIA

Bài tập 2 trang 20 SGK Hóa học 11

Giải bài 2 tr 20 sách GK Hóa lớp 11

Tại sao các phản ứng giữa dung dịch axit và hiđroxit có tính bazơ và phản ứng giữa muối cacbonat và dung dịch axit rất dễ xảy ra?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

- Phản ứng giữa dung dịch axit và hiđroxit có tính bazơ rất dễ xảy ra vì có sự tạo thành chất điện li rất yếu là H2O

Ví dụ: Mg(OH)2 + 2HCl →  MgCl2 + 2H2O

- Phản ứng giữa muối cacbonat và dung dịch axit dễ xảy ra vì có sự tạo thành chất khí là CO2

Ví dụ: Na2CO3 + 2HCl  →  2NaCl + CO2 ↑+ H2O

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 20 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • hai hai

  bài 1:cho dd NaOH dư vào 150 ml dd (NH4)2SO4  1M

  a, Viết PTPƯ dạng ion và phân tử

  b,Tính thể tích khí 

  bài 2: Đun hỗn hợp rắn gồm 2 muối (NH4)2CO3 và NH4HCO3 thu được 13,44 lít NH3 và 11,2 lít Co2

  a,Viết PTPƯ

  b,Tính thành phần trăm theo khối lượng của mỗi muối ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Thị Ngọc Ánh
  Nacl có phải là chất điện li mạnh k
  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA