YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 20 SGK Hóa học 11

Giải bài 3 tr 20 sách GK Hóa lớp 11

Lấy một số thí dụ chứng minh rằng: bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li là phản ứng giữa các ion.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li là phản ứng giữa các ion.

Thật vậy:

NaCl + AgNO3 → AgCl ↓ + NaNO3

Bản chất Ag+ + Cl → AgCl ↓

MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2 ↓+ 2NaCl

Bản chất: Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2 ↓

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 20 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON