YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 20 SGK Hóa học 11

Giải bài 6 tr 20 sách GK Hóa lớp 11

Phản ứng nào dưới đây xảy ra trong dung dịch tạo được kết tủa Fe(OH)3?

A. FeSO4 + KMnO4 + H2SO

B. Fe2(SO4)3 + KI

C. Fe(NO3)3 + Fe

D. Fe(NO3)3 + KOH

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 6

Fe(NO3)3 + 3KOH → Fe(OH)3↓ + 3KNO3

⇒ Chọn D.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 20 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON