YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4.1 trang 6 SBT Hóa học 11

Bài tập 4.1 trang 6 SBT Hóa học 11

Phản ứng nào dưới đây là phản ứng trao đổi ion trong dung dịch?

A. Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

B. Fe(NO3)3 + 3NaOH → Fe(OH)3↓ + 3NaNO3

C. 2Fe(NO3)3 + 2KI → 2Fe(NO3)+ I2 + 2KNO3

D. Zn + 2Fe(NO3)3 → Zn(NO3)2 + 2Fe(NO3)2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4.1

Phản ứng trao đổi ion: Fe(NO3)3 + 3NaOH → Fe(OH)3↓ + 3NaNO3

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.1 trang 6 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF