YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4.6 trang 7 SBT Hóa học 11

Bài tập 4.6 trang 7 SBT Hóa học 11

HF được sản xuất bằng phản ứng giữa CaF2 và H2SO4. Dùng 6,00 kg CaF2 và H2SOđặc, dư thu được 2,86 kg HF. Tính hiệu suất của phản ứng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4.6

CaF2 + H2SO4 → 2HF↑ + CaSO4

Theo phản ứng cứ 78,0 kg CaF2 sẽ thu được 40,0 kg HF (hiệu suất 100%)

Nếu dùng 6 kg CaF2 thì được: 40,6 : 78 = 3,08 kg HF

Vậy hiệu suất của phản ứng: (2,89: 3,08).100% = 92,9% 

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.6 trang 7 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF