YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4.7 trang 7 SBT Hóa học 11

Bài tập 4.7 trang 7 SBT Hóa học 11

Trong y học, dược phẩm Nabica (NaHCO3) là chất được dùng để trung hoà bớt lượng dư axit HCl trong dạ dày. Hãy viết phương trình hoá học dưới dạng phân tử và ion rút gọn của phản ứng đó. Tính thể tích dung dịch HCl 0,035M (nồng độ axit trong dạ dày) được trung hoà và thể tích khí COsinh ra ở đktc khi uống 0,336 g NaHCO3.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4.7

NaHCO3 + HCl → CO2↑ + H2O + NaCl

HCO3− + H+ → CO2↑ + H2O

nNaHCO3 = 0,336 : 84 = 4.10-3 mol

Theo phản ứng cứ 1 mol NaHCOtác dụng với 1 mol HCl và tạo ra 1 mol CO2. Từ đó :

Thể tích HCl được trung hoà:

VHCl = 4.10-3 : 0,035 = 1,14.10-1 lít

Thể tích khí CO2 tạo ra :

VCO2 = 4.10−3.22,4 = 8,96.10−2 (lít).

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.7 trang 7 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF