YOMEDIA
ZUNIA12

Trộn lẫn 7ml dung dịch NH3 1M với 3ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch X. Giá trị pH của dung dịch X là (biết NH3 có Kb= 1,80.10-5)

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • - Xét phản ứng của dung dịch NH3 và dung dịch HCl:

                       NH3       +        H+    →     NH4+

               Pư  3.10-3                3.10-3                    3.10-3                           mol

             Còn  4.10-3                                                           3.10-3                           mol

  - Dung dịch X gồm: NH3 4.10-3 mol hay có nồng độ 0,4M; NH4+ 3.10-3 mol hay có nồng độ 0,3M

             NH3  + H2O →  NH4+  + OH-

  Bđ   0,4                              0,3                       M      

  Pli   x                                  x          x             M

  CB   (0,4-x)                   (0,3+x)         x              M

  \(K = \frac{{(0,3 + x).x}}{{(0,4 - x)}} = 1,{8.10^{ - 5}} \Rightarrow x = 2,{4.10^{ - 5}}\)    → pOH = 4,62  → pH = 9,38

    bởi Nguyen Nhan 13/01/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF