YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4.9 trang 7 SBT Hóa học 11

Bài tập 4.9 trang 7 SBT Hóa học 11

Hoà tan 1,952 g muối BaCl2.xH2O trong nước. Thêm H2SO4 loãng, dư vào dung dịch thu được. Kết tủa tạo thành được làm khô và cân được 1,864 g. Xác định công thức hoá học của muối.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4.9

BaCl2.xH2O + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl + xH2O

Ta có: nBaSO4 = 1,864 : 233 = 8.10-3 mol

⇒ nBaCl2.xH2O = 8.10-3 mol

⇒ 1,952 : M = 8.10-3 mol

⇒ M = 244g/mol = MBaCl2.xH2O

Từ đó :

⇒ x = 2

Đáp số: BaCl2.2H2O

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.9 trang 7 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF