YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4.10 trang 7 SBT Hóa học 11

Bài tập 4.10 trang 7 SBT Hóa học 11

Hòa tan hoàn toàn 0,8 g một kim loại hoá trị II hoà tan hoàn toàn trong 100 ml H2SO4 0,5 M. Lượng axit còn dư phản ứng vừa đủ với 33,4 ml dung dịch NaOH 1,00 M. Xác định tên kim loại.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4.10

Số mol H2SO4 trong 100ml dung dịch 0,5M là: (0,5.100) : 1000 = 5.10-2 mol

Số mol NaOH trong 33,4 ml nồng độ 1M: (1.33,4) : 1000 = 33,4.10-3 mol

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO+ 2H2O

Lượng H2SO4 đã phản ứng với NaOH:

33,4.10-3 : 2 = 16,7.10-3 mol

Số mol H2SOđã phản ứng với kim loại là :

5.10-2 - 1.67.10-2 = 3,33.10-2 mol

Dung dịch H2SO4 0,5M là dung dịch loãng nên :

X + H2SO→ XSO4 + H2

Số mol X và số mol H2SO4 phản ứng bằng nhau, nên :

3,33.10-2 mol X có khối lượng 0,8 g

1 mol X có khối lượng: 0,8 : 3,33.10-2 = 24g 

⇒ Mkim loại = 24 g/mol.

Vậy kim loại hoá trị II là magie.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.10 trang 7 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF