RANDOM

Bài tập 2 trang 203 SGK Hóa học 11

Giải bài 2 tr 203 sách GK Hóa lớp 11

Viết các phương trình hóa học để chứng tỏ rằng, anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

 • Anđehit bị H2 hoặc LiAlH4 khử thành ancol 

R-CH=O + H2 → R-CH2OH 

R-CH=O + LiAlH4 + HCl → R-CH2OH + AlH3 + LiCl 

 • Dưới tác dụng của hỗn hợp Zn/Hg trong HCl, anđehit bị khử thành hiđrocacbon 

R-CH=O + Na-Hg + 4HCl → R-CH3 + NaCl + HgCl2 + H2

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 203 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Sam sung

  Một chất có công thức C5H8O , số đồng phân nhóm chức xeton là ? Viết cụ thể hộ mình vs . cảm ơn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Hoàng Thị Trà Giang

  cho hh X gồm 2 anđehit đồng đẳng kế tiếp tác dụng hết với H2 (Ni,t), thu được hh Y. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 6,6 gam CO2 và 4,5 gam H2O.Xác định công thức phân tử của 2 anđehit trong X, và tính khối lượng mỗi anđehit trong hh X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA