YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 203 SGK Hóa học 11

Giải bài 2 tr 203 sách GK Hóa lớp 11

Viết các phương trình hóa học để chứng tỏ rằng, anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 2

  • Anđehit bị H2 hoặc LiAlH4 khử thành ancol 

R-CH=O + H2 → R-CH2OH 

R-CH=O + LiAlH4 + HCl → R-CH2OH + AlH3 + LiCl 

  • Dưới tác dụng của hỗn hợp Zn/Hg trong HCl, anđehit bị khử thành hiđrocacbon 

R-CH=O + Na-Hg + 4HCl → R-CH3 + NaCl + HgCl2 + H2

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 203 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON